हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Images

हीरो इलेक्ट्रिक Optima
37 रिव्यूज
Rs.67,190 - 85,190*
*एक्स-शोरूम कीमत दिल्ली
View दिसंबर Offers
 • सब
 • तस्वीरें
 • रंग
 • 360° व्यू
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Front Right View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Right Side View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Left Side View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Rear Left View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Front View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Rear View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Front Left View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Rear Right View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Head Light
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा पीछे की बत्ती
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Seat
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Rear Tyre View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Front Tyre View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Rear Suspension View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Handle Bar View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Front Indicator View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Front Brake View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Foot Space View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा कैरी हुक
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Right Side View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Front Right View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Front View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Front Left View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Seat
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Rear Tyre View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Front Tyre View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Foot Space View
 • व्हाइट
 • रेड
 • ब्लू
 • ग्रे
1/32
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Front Right View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Right Side View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Left Side View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Rear Left View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Front View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Rear View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Front Left View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Rear Right View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Head Light
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा पीछे की बत्ती
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Seat
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Rear Tyre View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Front Tyre View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Rear Suspension View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Handle Bar View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Front Indicator View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Front Brake View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Foot Space View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा कैरी हुक
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Right Side View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Front Right View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Front View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Front Left View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Seat
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Rear Tyre View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Front Tyre View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Foot Space View
 • व्हाइट
 • रेड
 • ब्लू
 • ग्रे
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Front Right View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Right Side View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Left Side View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Rear Left View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Front View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Rear View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Front Left View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Rear Right View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Head Light
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा पीछे की बत्ती
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Seat
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Rear Tyre View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Front Tyre View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Rear Suspension View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Handle Bar View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Front Indicator View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Front Brake View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Foot Space View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा कैरी हुक
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Right Side View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Front Right View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Front View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Front Left View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Seat
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Rear Tyre View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Front Tyre View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Foot Space View
1/28
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Front Right View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Right Side View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Left Side View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Rear Left View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Front View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Rear View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Front Left View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Rear Right View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Head Light
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा पीछे की बत्ती
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Seat
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Rear Tyre View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Front Tyre View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Rear Suspension View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Handle Bar View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Front Indicator View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Front Brake View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Foot Space View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा कैरी हुक
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Right Side View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Front Right View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Front View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Front Left View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Seat
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Rear Tyre View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Front Tyre View
 • हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Foot Space View
 • व्हाइट
 • रेड
 • ब्लू
 • ग्रे
1/4
व्हाइट
हीरो इलेक्ट्रिक
Don't miss out on the best offers this दिसंबर
View दिसंबर Offers

ऑनलाइन बुकिंग उपलब्ध

 • BOOK ONLINE
  Okaya Faast
  Rs.1.09 लाख से शुरू *
  Book Now @ ₹999
 • BOOK ONLINE
  Okaya Faast F2B
  Rs.89,999 से शुरू *
  Book Now @ ₹999
 • BOOK ONLINE
  Okaya ClassIQ
  Rs.74,499 से शुरू *
  Book Now @ ₹999
 • BOOK ONLINE
  Okaya Freedum
  Rs.74,900 से शुरू *
  Book Now @ ₹999
*एक्स-शोरूम कीमत न्यू दिल्ली

हीरो इलेक्ट्रिक Scooters Images

यूजर्स द्वारा यह भी देखा गया

User रिव्यूज का हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा

4.1/5
पर बेस्ड37 यूजर रिव्यूज
 • All (37)
 • Speed (8)
 • Looks (8)
 • Seat (7)
 • माइलेज (6)
 • कीमत (6)
 • Comfort (5)
 • Performance (4)
 • More ...
 • नई
 • सबसे उपयोगी
 • Resembles ordinary petrol.....

  The matte red colour on the one we had looked nice. The outside plastics were of decent quality. However, things may.....और पढ़ें

  द्वारा tarun
  On: Nov 29, 2022 | 72 Views
 • Hero Electric Optima weighs.....

  The hub motor of the E-Scooter produces 1200W of peak power and 550W of continuous power. This amounts to around 0.7.....और पढ़ें

  द्वारा rohit
  On: Nov 26, 2022 | 71 Views
 • Best One

  The scooter is gorgeous and functions admirably. The electrically powered engine is trouble-free and silent. The.....और पढ़ें

  द्वारा harsh
  On: Nov 20, 2022 | 468 Views
 • This cool scooter is a.....

  I wholeheartedly concur with everyone else here that this cool scooter is a fantastic investment. The scooter operates.....और पढ़ें

  द्वारा alya
  On: Nov 18, 2022 | 177 Views
 • efficient On Indian Raods

  The bike is optimized to use on Indian roads. Overall nice and efficient, and the charging time is also better than.....और पढ़ें

  द्वारा utsah singh
  On: Nov 11, 2022 | 1007 Views
 • View All हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Reviews

More स्कूटर Options to Consider

सर्वश्रेष्ठ इलेक्ट्रिक बाइकें

*एक्स-शोरूम कीमत
×
We need your city to customize your experience